Ngày 28 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V.

* Về phía Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam:
- Ông Phạm Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty
- Ông Âu Phú Thắng – Thành viên hội đồng thành viên Tổng công ty
- Bà Phạm Thị Nhung – Phó trưởng phòng TCLĐ-TL Tổng công ty

* Về phí Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V:
- Ông Phạm Minh Tranh – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty
- Ông Võ Út Hiền – Phó Giám đốc Công ty
- Các Ông (Bà) Trưởng, Phó phòng ban cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

- Bà Phạm Thị Nhung – Phó trưởng phòng TCLĐ-TL Tổng công ty công bố 02 Quyết định số 1559/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 26/6/2017 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Võ Út Hiền – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V, giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V kể từ ngày 01/7/2017 và Quyết định số 1558/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 26/6/2017 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Phạm Minh Tranh – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V kể từ ngày 01/7/2017.

- Ông Phạm Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty trao quyết định, tặng hoa và phát biểu giao nhiệm vụ cho 02 đồng chí được nhận nhiệm vụ mới và yêu cầu 02 đồng chí trên cương vị mới tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổng công ty và Công ty tin tưởng giao.

- Ông Võ Út Hiền thay mặt Công ty phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Tổng công ty đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong thời gian qua và hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục cùng Ban lãnh đạo Công ty phát huy những thành tích đã đạt được phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổng công ty giao cho.

+ Một số hình ảnh tại Hội nghị công bố Quyết định:


Ông Trình Ngọc Tài – Trưởng phòng tổ chức hành chính
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V
tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần Lãnh đạo Tổng công ty dự Hội nghị


Bà Phạm Thị Nhung – Phó trưởng phòng TCLĐ-TL Tổng công ty công bố 02 Quyết
định của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Giám
đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V


Ông Phạm Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty trao quyết định và tặng hoa cho 02 đồng chí


Ông Phạm Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu
giao nhiệm vụ cho 02 đồng chí nhận nhiệm vụ mới


Ảnh lưu niệm Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm giữa Lãnh đạo Tổng công ty
và cán bộ chủ chốt Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V


Quang cảnh Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Giám đốc
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V


Lãnh đạo Tổng công ty dự Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Giám đốc
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V